dilluns, 9 de març de 2009

LA TIRANIA


per esforços que faci no deixaré de consumir-me en la inòpia sentimental.
he caminat pel perill i he caigut al pou i amb la punta dels dits he aconseguit aferrar-me al relleix de l'esperança però m'has arrancat els dits un per un.
he corregut amb la incertesa però m'ha guanyat totes les curses.
seré sempre el segon, com a màxim, en una galopada infernal.
i tot i això no em dono per vençut.
et guanyaré

dimarts, 3 de març de 2009

LA TACA

Com un raig de llum que enamora
Agafa'm la mà i deixa'm seguir-te;
Teixim, de rosa, un món de móns
Enrera queda allò que fou, allò férem.
Riurem per sempre un amb l'altre
I tu amb ell, allà, hilaran-te de tot
Neguit de soledat que roman en mi.
Aniré carena avall, llàgrima avall.


per la Ca.